Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erwischen; Erwischen; erwischt do češtiny


erwischen = přistihnout, dopadnout, dopadnout (koho), polapit, načapat, postihnout, přistihovat, dostihnout (4. p.), zastihnout (4. p.)

s Erwischen = dopadení, dopadnutí, načapání, polapení, sehnání, stihnutí

erwischt = přistižen, dopadl, dopaden, chytil, chycen, postihl, postižen, přistižený


Next: erwischte; erwogen; erworben    festbinden; Feste; fester