Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erwiesen; erwirken; erwirtschaften do češtiny


erwiesen = prokázal, dokázal, osvědčil, prokázán, osvědčen, dokázaný, dokázali, se ukázalo, prokázaný, osvědčený

erwirken = vymoct, dosáhnout, získat, opatřit, vydobýt, vydobýt co, vymoct si, vymoci si, zajistit, prosadit, prosazovat, vymáhat

erwirtschaften = zahospodařit, ušetřit, dosáhnout zisku, vytvořit zisk, docílit (2. p.)


Next: erwischen; Erwischen; erwischt    Fesseln; fest; festbacken