Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erwerbsunfähig; Erwerbung; erwidert do češtiny


erwerbsunfähig = neschopný výdělku, práceneschopný, neschopný výdělku, neschopný vydělávat, výdělečně neschopný, nezpůsobilý nabýt

e Erwerbung = získání, akvisice, dobývání, nabývání, výdělek, pořízená věc, přírůstek

erwidert = odpověděl, oplatí, opětuje, odpovíte, oplatíte, oplacen, opětujete, opětován, opakovaný, oplacený


Next: erwiesen; erwirken; erwirtschaften    Fertigstellung; Fertigteil; Fertigung