Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erweitern; erweitert; erweiterte do češtiny


erweitern = rozšiřovat, zvětšit, protáhnout, protahovat, dobrat, rozšíříme, rozmetat řádek

erweitert = rozšířil, rozšířen, rozšíříte, zvětší (4.p.), zvětšíte, zvětšil, zvětšen, přídavný, rozšířený, zvětšený

erweiterte = rozšířené, zvětšil, zvětšené, zdokonalené, rozšířený, rozšiřoval


Next: Erweiterung; Erwerb; erwerben    fertigen; fertiggemacht; fertiggestellt