Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erwähnte; erwähnten; erwärmen do češtiny


erwähnte = zmínil se, jmenoval, zmínil, podotkl, připomněl, vzpomněl, zmíněný, uvedený, jmenovaný

erwähnten = uvedený, zmínili, zmíněný, připomněli, podotkli

erwärmen = ohřívat, zahřívat, zahřát, rozehřát, oteplit, zahřát se, ohřát se, nadchnout se, hřát


Next: Erwärmen; Erwärmung; erwecken    Fernmeldewesen; Fernruf; Fernschalter