Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erwachen; erwachsen; erwarten do češtiny


erwachen = probudit se, probouzet se, probrat se, procitnout, vzbudit se

erwachsen = vznikat, vzejít, růst, vyrůstat, dospívat, vzrůstat, vzcházet, dospělý, vzrostlý, odrostlý, vzniklý, vzešlý

erwarten = čekat, dočkat se, nadít se, očekáván, očekávají, dočká


Next: erwartet; Erwartung; erwägen    Felsen; Fenster; Fensterbank