Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erspriesslich; erst; erstarren do češtiny


erspriesslich = vydatný, výhodně, výhodný, zdárný, úspěšný

erst = nejdříve (2. p.), napřed, až, dřív, dříve, teprve, až (teprve), první, prvý, teprv

erstarren = ztuhnout, utuhnout, trnout, strnout, mrznout, zmrznout, křehnout, zkřehnout, ustrnout, zdřevěnět, zmrtvět, ztvrdnout


Next: erstarrt; Erstarrung; erstatten    fehlerhaft; fehlerlos; Fehlermeldung