Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erfunden; erfüllen; erfüllt do češtiny


erfunden = objeven, vymyslel, vymyšlen, smyšlený, vynalezl, vymyšlený, vynalezený

erfüllen = naplnit, vyplnit, splnit, splňovat, dostát, uspokojit, dovršovat, splňuje, splňují

erfüllt = splnil, splněn, naplnili, splní, splnila, splnili, splněno, splňte, splníte, nesplňuje, neplní, splněný


Next: Erfüllung; ergaben; ergattert    Etappe; ethisch; Etikett