Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erforscht; Erforschung; erfreut do češtiny


erforscht = prozkoumán, prozkoumal, vyzkoumal, vyšetřil, probádal, probádaný, vyzkoumaný

e Erforschung = vyzkoumání, probádání, výzkum, prozkoumání, průzkum, vypátrání, výzkumem, bádání, vyzvídání, vyšetření, pátrání

erfreut = potěšil, potěšený, veselý, potěšeně, vesele, s potěšením


Next: erfrieren; erfrischt; erfuhr    Essen; Essenz; Estrich