Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erforderlich; erfordern; Erfordernis do češtiny


erforderlich = nutný, potřebný, zapotřebí, žádoucí, potřeba, náležitý, patřičný, nevyhnutelný, požadovaný, nutná, nutné, je nutné

erfordern = vyžadovat, žádat, potřebovat, vyžadují, vyžádat si

s Erfordernis = potřeba, potřeby, náležitost, podmínka, rekvizita


Next: erfordert; erforderte; erforschen    erzogen; erzürnen; erzürnt