Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erfolgreich; erfolgt; erfolgte do češtiny


erfolgreich = zdařilý, zdárný, úspěšně, s úspěchem, úspěšná

erfolgt = uskutečněný, dosažený, proveden, uskutečněn, prováděno, nastává, se děje, přihodí se, provádí, následuje (jako reakce), nastal, nastával

erfolgte = následoval, přihodilo se, byla provedena, se použilo, byl proveden, událo se, prováděl, nastával, dosažený


Next: erforderlich; erfordern; Erfordernis    erziehen; erzielen; erzittern