Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erfolgen; erfolglos; Erfolglosigkeit do češtiny


erfolgen = nastávat, následovat, dít se, udát se, přihodit se, probíhat (konat se), stát se, uskutečnit se, povstat, provádět, provést, vyplývat

erfolglos = marný, bezúspěšný, bezvýsledný, neuskutečněný, bezúspěšně, bezvýsledně, bez úspěchu, bez výsledku, marně, nadarmo, nemít štěstí, nemít úspěch

e Erfolglosigkeit = neúspěšnost, nezdar, bezvýslednost, bezúspěšnost, marnost


Next: erfolgreich; erfolgt; erfolgte    erzeugt; erzeugten; Erzeugung