Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erfinden; Erfindung; Erfolg do češtiny


erfinden = objevit, objevovat, vymyslet, vymýšlet, vymyslet si, vymýšlet si, vybájit

e Erfindung = vynalézání, objevení, vymyšlení, vynález, objev, smyšlenka, výmysl, lež

r Erfolg = výsledek, účinek, zdar, prospěch, úspěšnost, zisk - mj.


Next: erfolgen; erfolglos; Erfolglosigkeit    Erzeuger; Erzeugnis; Erzeugnisse