Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erfassten; Erfassung; erfährt do češtiny


erfassten = chycený, uchopili, objevili, objevený, pochopili, sledovaný, zaměřený, uchopený, zaměřili, chopili, sledovaném, uchopeném

e Erfassung = výkup, zachycení, vedení v patrnosti, podchycení, pochopení, zjišťování, zjištění, registrace, sběr, pořizování, shromažďování, zachycování

erfährt = prodělal, zakouší, zakusil, zažívá, zažíval, dozví, dozvěděl se


Next: erfinden; Erfindung; Erfolg    erzählen; erzeugen; Erzeugende