Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erfassen; erfasst; erfasste do češtiny


erfassen = chopit se (4. p.), uchopit, chápat, pochopit, evidovat, podchytit, zachycovat, registrovat, zaznamenat, zaregistrovat, zahrnovat, zahrnout

erfasst = pochopen, uchopil, uchopen, zaznamenal, zaznamenáno, chytil, chycen, zachytil, zachycen, zaregistroval, zaregistrován, zahrnul

erfasste = evidoval, uchopil, pochopil, pojal, pořizoval, registroval, sbíral, shromažďoval, zahrnul, zaregistroval, zaznamenal, chytil


Next: erfassten; Erfassung; erfährt    erwünscht; erwürgen; erwürgt