Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erduldet; Erdungsleiter; Erdwall do češtiny


erduldet = snáší, vytrpí, vytrpěl, snášel, trpěl, zkusí, strpí, zkusil, strpěl

r Erdungsleiter = vodič pro uzemnění, vodič uzemnění, kostřící vodič, uzemňovací volič, zemnicí svod

r Erdwall = val, zemní val, hradba, násep, taras


Next: Ereignis; erfahren; Erfahrung    erwischen; Erwischen; erwischt