Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad entzweit; Entzweiung; Epigone do češtiny


entzweit = rozdělen, rozdělen na půl, rozpolcen, rozdělený na půl, rozdvojený, rozvaděný

e Entzweiung = roztržení, rozmíška, rozdělení, rozdvojení, rozdvojenost, různice

r Epigone = potomek, následník, mladší generace, následovník, napodobitel


Next: Epithel; erarbeiten; erbauen    erwachen; erwachsen; erwarten