Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad entwachsen; entwässern; Entwässerung do češtiny


entwachsen = odrůst, dospívat, odrostlý, vyrůstáme, odrůstají, odvoskovat

entwässern = odvodňovat, vypustit vodu, odstranit vodu, vysušovat, vysušit

e Entwässerung = vypuštění vody, vypouštění vody, odvodnění, kanalizace, vysušení, dehydratace, odtok vody, odvodňovací zařízení, odvádění vody


Next: entweichen; entwendet; entwerfen    erspriesslich; erst; erstarren