Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad eminent; Emission; emittieren do češtiny


eminent = znamenitý, výborný, výborně, eminentní, mimořádně důležitý

e Emission = výron, vydání cenných papírů, vyřazování, vydání, schopnost emise, schopnost vyzařování (např.povrchu), vysílání (např.paprsků)

emittieren = vyzařovat, vysílat, dát do oběhu, dávat do oběhu, vydávat do oběhu, vydávat


Next: Emotion; Empfang; empfangen    ergreifen; Ergreifen; ergreifend