Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad emanzipieren; Emblem; Embryo do češtiny


emanzipieren = emancipovat, osvobozovat, vymanit, zrovnoprávnit, oprostit, osvobodit, vymanit se (s čí moci)

s Emblem = znamení, logo, značka, odznak, symbol, znak

r Embryo = zárodek, plod, narozený plod, podkritická částice, klíček, embryo, nenarozený plod, zárodek


Next: eminent; Emission; emittieren    erglühen; ergossen; ergötzen