Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad einziehbar; einziehen; Einziehen do češtiny


einziehbar = zatažitelný, vtahovací, konfiskovatelný, přijatelný, sklápěcí, zabavitelný, zásuvný

einziehen = natahovat, navléci, navléknout, navléct, navlékat, stáhnout, zatáhnout, vtáhnout, vtahovat, nasát, vdechnout, vsáknout

s Einziehen = vtahování, zatažení, zatahování, pažení (činnost), vstupování, podvlékání (stropnic), navádění, vyztužování pažnicemi, přívod, spouštění, vyztužování, stahování


Next: Einziehung; einzig; Einzug    erfolgreich; erfolgt; erfolgte