Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad einwerfen; einwickeln; einwilligen do češtiny


einwerfen = vhodit, vhazovat (4. p.), rozbít, vytlouci, vytlouct, namítat, namítnout, podotknout, prohodit, zanést

einwickeln = zabalit, zavinout, zamotat, nabalit, ukecat, zavine

einwilligen = svolit k (čemu), přivolit, souhlasit, povolit, svolovat, vyhovovat


Next: Einwurf; einzahlen; Einzahlung    erduldet; Erdungsleiter; Erdwall