Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad einverstanden; Einwaage; einwandfrei do češtiny


einverstanden = domluvený, smluvený, souhlasím, srozuměni, svolný, svolně, svolná, svolní, souhlasíme, souhlasící, srozuměn

e Einwaage = počáteční váha, provážení, odvážené množství, provažek, úbytek váhy

einwandfrei = bezvadný, bezchybný, nezávadný, bezporuchový, spolehlivý, nesporný, řádný, dokonalý, bez závad, bez námitky, bezvadně, bezchybně


Next: einwechseln; einweichen; einweihen    Erden; erdenklich; erdichten