Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad einteilen; Einteilung; eintönig do češtiny


einteilen = rozdělovat, podělit, dělit, rozdílet, rozčlenit, rozvrhnout, rozvrhovat, třídit, roztřídit, rozřadit, přidělit, přidělovat

e Einteilung = rozvržení, rozvrh, přidělení, zařazení, třídění, roztřídění, klasifikace, dělení, rozdělování, rozdílení, členění, rozčlenění

eintönig = jednotvárný, monotónní, fádní, nudný, jednotvárně


Next: Eintrag; eintragen; Eintragung    Erbauer; erbaut; erbaute