Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad einstoßen; Einstrahlung; einstreichen do češtiny


einstoßen = zatlouct, zarazit (zatlouci), zatlouci, zapíchnout, rozbit, napichovat, narážet, zarážet, zabodávat, zabodnout

e Einstrahlung = vyzařování, svit, insolace, ozáření, záření

einstreichen = vytvářet stíráním, stírat, natřít, vtírat, zamazávat, shrábnout, shrábnout peníze


Next: Einströmung; einstufen; Einstufung    Entzündbarkeit; entzünden; entzündet