Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad eingespannt; eingesperrt; eingespielt do češtiny


eingespannt = zapřáhnutý, zařazený, vetknutý, napnul, upnul, zapřáhl, zapřahal, zapřažený

eingesperrt = zamčen, uvězněn, uvěznil, zamčený, uvězněný, zavřený

eingespielt = nahrán, sladil, sehraný, sladěn, synchronizoval, synchronizovaný, ustálil se, ustálen, nacvičený, zacvičený, navyklý


Next: eingestanden; eingestehen; eingestellt    Emotion; Empfang; empfangen