Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad eingeschult; eingesetzt; eingesetzte do češtiny


eingeschult = vyškolen, přidělen škole, přidělil škole, zaškolil, vyškolil, zaškolený

eingesetzt = nasazený, nasazen, dosadil, dosazen, vsazený, používá, používán, využíval, využíván, použil, vložen, vsazen

eingesetzte = ustanovený, dosazený, použitý, vložený, vsazený, zavedený


Next: eingespannt; eingesperrt; eingespielt    eminent; Emission; emittieren