Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad eingelegt; eingeleitet; eingeliefert do češtiny


eingelegt = vložený, kladl, vkládal, vkládán, nakládaný, ukládán, ukládal, uložený, naložil, naložen, založil, založen

eingeleitet = uváděl, uveden, zavedl, zaveden, podal, podán, navázal, navázán, podnikl, spustil, uskutečnil, zahájil

eingeliefert = dodán, dopraven, podal, dodal, dopravil, dodaný, odevzdaný


Next: eingelöst; eingenommen; eingeordnet    Eitelkeit; Ekel; ekelhaft