Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad eingegraben; eingehalten; eingehen do češtiny


eingegraben = zahrabán, zakopán, vyřezán, zahrabal, zakopal, vyřezal, vryl, zakopaný

eingehalten = dodržel, dodržován, dodržoval, zachováván, dodržený, zadržovaný

eingehen = vcházet, dojít, přijít, přijmout, srazit se (o látce), scvrknout, zaniknout, zahynout, pojít, odumřít, jít do hlavy, chápat


Next: eingehend; eingeholt; eingehüllt    Einziehung; einzig; Einzug