Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad eingeführt; eingegangen; eingegeben do češtiny


eingeführt = dovážen, zavedl, zavedený, zaveden, uvedl, uveden, importoval, importován, vpravil, vpraven, vsunul, vsunut

eingegangen = obdržený, evidován (žádost), sjednán, sjednaný, sražen, uzavřen, zúžen, zaniklý, došel, došel (dopis), došlo, přicházel

eingegeben = uložen, nastaven, zadány, podána (žádost), užíval, zadává, vložený, vloženo, podán, užíván (lék), uloženy, vložil


Next: eingegraben; eingehalten; eingehen    einziehbar; einziehen; Einziehen