Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad einfügen; Einfügen; Einfügung do češtiny


einfügen = vsunout, včlenit, vsadit, vpravit, zapustit, zasadit, dodat, začlenit, vřadit (zařadit do, mezi), vkládat, vpravovat, zamontovat

s Einfügen = včlenění, začlenění, integrování, doplňování, přidání, upnutí

e Einfügung = vkládání, opravování, vložení, připojení, začlenění


Next: einführen; Einführen; Einführung    einwechseln; einweichen; einweihen