Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad einfassen; Einfassung; einfädeln do češtiny


einfassen = olemovat, zalemovat, zasadit do, lemovat, obrubovat, chytit pod paží, chytit se pod paží, zavěsit se (do koho), obrýsovat, rámovat, zasadit

e Einfassung = olemování, obroubení, rámování, lem, obruba, mantinel, hrazení, zárubeň, pažení, zasazení, osazení, roubení

einfädeln = navlékat, provléknout, zavádět, zavlékat, navádět, osnovat (4. p.), nastrojit, intrikovat (4. p.)


Next: Einfälle; einfältig; einfärben    Eintrag; eintragen; Eintragung