Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad durchhecheln; durchkommen; durchkreuzen do češtiny


durchhecheln = pomlouvat, pohanět, pomluvit, přetřepat, přemílat (jeden a týž problém), přemílat (v hlavě staré věci)

durchkommen = projíždět, zachránit se, vystačit, projít (kudy), obstát, dostat se (z čeho), uniknout, vyváznout, projet

durchkreuzen = mařit, přeškrtnout křížem, křižovat, zmařit, brázdit, hatit, zhatit, zkřížit (4. p.)


Next: Durchlass; durchlassen; Durchlauf    eingestellte; eingestellten; eingestoßen