Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad durchgehend; durchgemacht; durchgesehen do češtiny


durchgehend = přímý, spojitý, nepřetržitý, procházející, projíždějící, průchozí, naprostý, všeobecný, průchodný, veskrz, veskrze, průběžně

durchgemacht = zkusil, překonán, zažil, překonal, překonaný

durchgesehen = prohlédl (překontrol.), probrán, prohlížen, přehlédnutelný, prohlížel, kontrolován, kontroloval, prohlédnutý, přehlédnutý


Next: durchgesickert; durchgreifend; durchhauen    eingespannt; eingesperrt; eingespielt