Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad durchgeführt; durchgehen; Durchgehen do češtiny


durchgeführt = proveden, provedeno, provezen, vykonán, provedena, provedená, přepálená pojistka, provedený, prováděný, vykonaný, vykonávaný

durchgehen = procházet, přejít, projít (čím), probírat, probrat (co), prozkoumat, prozkoumávat, přezkoumat, prohlédnout zběžně, utéci, utéct, uprchnout

s Durchgehen = procházení, proběhnutí, rozběh, náběh, proniknutí


Next: durchgehend; durchgemacht; durchgesehen    eingeschult; eingesetzt; eingesetzte