Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad durchforschen; Durchführbarkeit; durchführen do češtiny


durchforschen = propátrat, prozkoumat, přezkoumat, vyzkoumat, prostudovat, prozkoumávat

e Durchführbarkeit = proveditelnost, realizovatelnost, uskutečnitelnost, možnost provést, vykonatelnost, reálnost plánu

durchführen = provést po městě, vést, vést (kudy), vést (až kam), provádět (realizovat), uskutečnit, uskutečňovat, realizovat, vykonat, vykonávat, provézt, udělat


Next: Durchführung; Durchgang; Durchgangsstraße    eingeräumt; eingerechnet; eingereicht