Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad durchdringen; Durchdringung; durchdrungen do češtiny


durchdringen = proniknout kudy, kam, prosáknout, prodírat se, prodírat se kam, prodrat se, prorazit, pronikat, prostoupit, prolínat, prolnout, prosakovat, penetrovat

e Durchdringung = průnik, přesah, proniknutí, penetrace, průchod, prostoupení, prostup

durchdrungen = pevně přesvědčen, prodchnut, naplněn (čím), prodchnutý, proniknutý


Next: durchfahren; Durchfahren; Durchfahrung    eingelagert; eingelassen; eingelaufen