Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad durchbringen; Durchbruch; durchdenken do češtiny


durchbringen = provést, provézt (kudy), provléci, prostrčit, zachránit, uskutečnit, proniknout, promrhat, promarnit, strávit, provléct, pronášet

r Durchbruch = prořezávání, prořezání (zubů), penetrace, protržení, perforace, propuknutí, přerušení, průlom, průnik, průsek, průvan, průrva (hráze)

durchdenken = rozvážit, promyslet, promyslit, promýšlet, důkladně promyslit


Next: durchdringen; Durchdringung; durchdrungen    eingeklemmt; eingeknickt; eingeladen