Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad durchbrechen; Durchbrechung; durchbrennen do češtiny


durchbrechen = prorazit, prorážet, perforovat, vybočit z mezí, porušit, překročit, rozlomit, přelomit, přerazit, probourat, probořit, prolamovat

e Durchbrechung = proražení, přeražení, vybrání, přerušení, prolamování, protažení, otvor, průlom, protržení, proniknutí

durchbrennen = propálit, utéci, utéct, upláchnout, přepálit, fouknout (lidově), vzít roha (lidově), přepalovat, prasknout (o pojistkách), prohořívat, shořet, přepalovat se


Next: durchbringen; Durchbruch; durchdenken    eingehend; eingeholt; eingehüllt