Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad drum; drüber; drücken do češtiny


drum = kolem, o to, za to, proto, tedy, o tom

drüber = nad tím, o tom, nadto, nahoru, tím, proto, více, déle, z toho, přes to, tomu

drücken = tlačit, stlačit, tisknout, stisknout, přitisknout, zmáčknout, mačkat, tížit, tísnit, krčit se, stlačovat, snižovat


Next: Drücker; drückt; dual    Einflussfaktor; Einflussgröße; einfordern