Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad demonstriert; Demontage; demontieren do češtiny


demonstriert = demonstrují, demonstroval, demonstrován, demonstrujete, demonstrovaný

e Demontage = rozmontování, odmontování, demontáž, rozebírání (stroje), vymontování, demontování

demontieren = rozebrat, rozbírat (stroj), demontovat, odmontovat, rozmontovat, vymontovat, odebrat, rozkládat


Next: Demontierung; demütigen; demzufolge    Durchführung; Durchgang; Durchgangsstraße