Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad dementiert; dementsprechend; Demission do češtiny


dementiert = dementoval, dementován, popírá, popřel, popřen, dementovaný, popřený, vyvrácený (informace)

dementsprechend = tomu odpovídající, podle toho, vzhledem k tomu, přiměřeně, přiměřený

e Demission = odstoupení, vzdání se úřadu, vzdání se vlády, odstoupení vlády, odstoupení z úřadu, složení úřadu


Next: demolieren; Demolierung; Demonstration    durchfahren; Durchfahren; Durchfahrung