Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad deiner; Deklaration; deklarieren do češtiny


deiner = tebe, tě, tvé, tvoje, tvojí, své, svých, svůj, sebe

e Deklaration = prohlášení (celní), deklarace, popis, ohlášení, osvědčení, projev, údaj obsahu

deklarieren = deklarovat, označit hodnotu, označit obsah, opovědět, oznamovat, oznámit, prohlašovat, přihlašovat, ohlásit (4. p.), prohlásit (4. p.), ohlásit obsah, udat obsah


Next: Deklination; Dekontamination; Dekoration    durch; durcharbeiten; durchaus