Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad dehnen; Dehnung; Dehnungsfähigkeit do češtiny


dehnen = natahovat, roztáhnout, roztahovat, dloužit, zdloužit, prodloužit, prodlužovat, protahovat, protáhnout (4. p.), vytahovat, táhnout, roztahujeme

e Dehnung = prodloužení, poměrné prodloužení, roztažení, tažnost, vytažení, průtah, dloužení (gram.), dilatace materiálu, dynamické zvýšení, prodlužování, natažení, dilatace

e Dehnungsfähigkeit = rozpínavost, roztažlivost, tažnost, schopnost roztažení, roztažitelnost, roztažitost, roztaživost


Next: Dehnungskoeffizient; Dehnungsmesser    Duktus; dulden; Duldsamkeit