Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad definiert; Definition; Defizit do češtiny


definiert = definovaný, stanoven, stanovený, vymezený, definuje, definoval, definovala, definována, definováno

e Definition = výměr, vymezení, řádkování, řádková norma, určení, stanovení pojmu

s Defizit = schodek ( v účet.), úbytek, nedostatek, ztráta, prodělek


Next: Deflektor; Deformation; Deformationsmesser    drum; drüber; drücken