Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad brüten; Bube; Bubenstreich do češtiny


brüten = líhnout, rozmnožovat, těžce ležet, těžce spočívat, přemítat, dumat, kout, mít za lubem, osnovat

r Bube = chlapec, kluk, uličník, darebák, ničema, kluk (v kartách), spodek (v kartách)

r Bubenstreich = uličnictví, darebáctví, darebnost, uličnický kousek, výtržnost, zločin, zlý skutek, čtveráctví, klukovská lumpárna, klukovská rošťárna, klukovský kousek, nezbedný klukovský kousek


Next: Bubenstück; Buch; Buchbinderei    derartig; derartige; derartiges