Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bröckelig; bröckeln; bröcklig do češtiny


bröckelig = sypký, lámavý, chatrný, drobivý, hroudovitý

bröckeln = drolit, drtit, žmoulat, oštipovat, drobit se, drolit se, rozdrobit, rozdrobovat

bröcklig = sypký, lámavý, chatrný, křehký, rozdrobený


Next: Brösel; Bruch; bruchartig    deiner; Deklaration; deklarieren