Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bricht; Brief; Briefporto do češtiny


bricht = rozbije, zlomí, poruší, zruší, proráží, upadne-li

r Brief = psaní, nabídka na burze, prodejní kurz, cenný papír, úpis, směnka, list, listina, cenný list

s Briefporto = poštovné, frankování dopisů, poštovné za dopis, dopisní doplatné, dopisní výplatné


Next: Brigade; Brigadier; Brille    Dehnungskoeffizient; Dehnungsmesser