Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bestärken; bestätigen; bestätigt do češtiny


bestärken = utvrzovat, posílit, posilovat, posilnit, posilňovat, stvrdit, stvrzovat

bestätigen = potvrdit, dosvědčit, dosvědčovat, ratifikovat, schválit, stvrdit, stvrzovat, ověřit, zjistit, tvrdit, utvrdit (4. p.), utvrzovat

bestätigt = potvrzen, potvrdil, potvrzený, doložen, potvrdila, stvrzený


Next: Bestätigung; bestäuben; Bestäubung    Binnenverkehr; Birne; bisher