Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad beseitigen; Beseitigung; Besen do češtiny


beseitigen = odklidit, odklízet, odklizovat, odstraňovat, vyvracet, likvidovat, zlikvidovat, vyloučit, eliminovat, rušit, zrušit, zaplašit

e Beseitigung = odklizení, odstraňování, odstranivší, ladění, vyloučení, eliminování, oddělení, eliminace, odklizování, odklízení

r Besen = smeták, metla, pometlo, ženská, košťata


Next: besetzen; besetzt; Besetzung    Bijouterie; bilanzieren; Bilanzkonto